Coques de Perafita
Loading...
Loading...
Loading...

Blog

Una nova imatge que lliga tradició i família

03 mai 2019

Estem molt contents perquè acabem d’estrenar una nova imatge de marca, que ja hem començat a aplicar als nostres productes, packaging i elements corporatius i que ens permet posar-nos al dia en aquest sentit.

Estem molt contents perquè acabem d’estrenar una nova imatge de marca, que ja hem començat a aplicar als nostres productes, packaging i elements corporatius i que ens permet posar-nos al dia en aquest sentit. La nova identitat gràfica, que hem presentat a Alimentària, incorpora tres elements fonamentals per a nosaltres: la tradició -basada en la història de Forn Franquesa, de més de 60 anys-; la família -les tres generacions de la família Franquesa que s’han fet càrrec del negoci fins al moment- i la continuïtat d’uns mètodes d’elaboració heredats dels orígens. No obviem tampoc la realitat de pertànyer a un entorn natural com és Perafita.

La imatge combina noves formes amb elements ja existents. Per al producte, per exemple, s’han utilitzat dues tipografies que es complementen, una de cal·ligràfica, feta a mà, de línies elegants i robustes, projectada cap endavant, i una segona que ens dóna el paraigua de la continuïtat. En canvi, el color ha mantingut la base identificativa tot i que virant a un to més proper a l’entorn i al producte, amb connotacions de terra. 

En el replantejament de la marca, hem tingut present els nostres orígens com a tret identificatiu i diferenciador. La pròpia historia ens dóna un fil conductor per presentar un producte sense necessitat d’edulcorar-lo sinó mantenint-lo fidel a les arrels, la tradició d’un procés de treball que ens ha portat a seguir sent presents a les taules de moltes famílies i a mantenir la recepta familiar al llarg del anys. Què us sembla? Us agrada?