Coques de Perafita
Loading...
Loading...
Loading...

Política de privacitat

POLÍTICA DE INOQÜITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

L’activitat que FORN FRANQUESA, S.L. considera conforme a la qualitat i seguretat alimentària exigida
segons ISO FSSC 22000 és:

Elaboració de coques i pastisseria

FORN FRANQUESA, S.L. és una empresa dedicada des de l’any 1952 i fins a dia d’avui

La declaració de la Política de inoqüitat y Seguretat Alimentària recull com línies mestres:

Satisfer les exigències, requisits i expectatives dels nostres clients, subministrant productes de qualitat i innocus.
Difondre en tots els nivells de la nostra estructura dels objectius, metes, programes i criteris de Qualitat y Seguretat Alimentària.
Dissenyar processos que redueixin els riscos en quant a seguretat alimentària en els nostres productes riscos en quant a seguretat alimentaria en els nostres productes i avaluar anticipadament, els riscos alimentaris en totes las fases dels nostres processos productius. Reduir al mínim la contaminació y la producció de residus y gestionar-los adequadament.
Desenvolupar els programes de formació continuada tendint a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
Consolidar el procés de millora continuada en el desenvolupament de tots els productes i les activitats realitzades a Forn Franquesa, S.L.
Fomentar y aconseguir l’ambient estimulant i motivador de tots els membres de la empresa.
Complir amb els requisits legals i reglamentaris, i satisfer las exigències, requisits explícits i implícits dels nostres clientes, realitzant l’avaluació i aplicació d’aquests requisits.
La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clientes, tots els seus empleats, proveïdors i per al públic en general.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat de que tingui en compte els canvis a las condiciones del entorno y la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics y econòmics necessaris pera assolir els objectius y metes que s’estableixin programada y periòdicament.

La Direcció de Forn Franquesa S.L.

20/09/2017

Edición 01